Katılımcılar, web sitemizden indirilebilecek olan katılım formunu eksiksiz doldurarak, şartnamenin her sayfasını imzalayarak ve web sitemiz üzerindeki uygulama üzerinden film bilgilerini girip kayıt yaparak, 1 Nisan Pazartesi günü saat 18:00’a kadar başvurularını tamamlamalıdır. Uygulama, başvuruların başlayacağı tarihte web sitemiz üzerinden kullanıma açılacaktır.

Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış veya ilgili Vimeo&Youtube bağlantısı çalışmayan filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.

ŞARTNAME

BAŞVURU FORMU

Şartname ve katılım formu belgeleri yarışma kurallarını kavramanız ve yarışma boyunca izleyeceğiniz yönergeleri anlayabilmeniz için gereklidir.

Şartnameyi ve başvuru formunu eksiksiz olarak okuyunuz.

Şartname ve başvuru formunu soldaki bağlantıları kullanarak indirip doldurduktan sonra imzalayıp sisteme yükleyiniz.

Her iki belgenin de imzalanıp sisteme yüklenmesi zorunludur.